อนุทิน 133908 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

 

รำฟ้อนดูอ่อนช้อย
วัยใช่น้อยมาฟ้อนรำ
แก่แก่แลคมขำ
จึงจดจำนำภาพมา
ประเพณีอันดีงาม
พยายามสืบรักษา
รำฟ้อนเพื่อบูชา
องค์พระธาตุชื่อเชิงชุม
 

 

เขียน 19 Feb 2014 @ 08:49 () แก้ไข 19 Feb 2014 @ 09:07, ()


ความเห็น (0)