อนุทิน 133717 - วิชญธรรม

วิชญธรรม

น่าสนใจ  เพื่อน FB post มาให้  .โซเชี่ยลมีเดียกับการแบ่งขั้วทางการเมือง.

http://www.theglobalmoving.com/intellectual_detail.php?id=nfpmdtJw5O9aQ1SX

ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต เขียน (หมายเหตุ: หลังจากได้รับฟังข้อสรุปนี้ ผมจึงคิดถึงสังคมไทย ที่เหตุใดจึงมีข้อความที่สุดขั้วทางการเมืองในโซเชียลมีเดียมากมาย ซึ่งขัดกับข้อสรุปนี้ จึงได้ส่งอีเมลไปพูดคุยกับ ดร.โรฮาส และสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือ อาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องของ “ระดับการเปิดเผยตัวตน” (anonymity) ของผู้โพสต์ข้อความ หากผู้ใช้ที่ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง รูปจริง จะมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงความสุดขั้วทางการเมือง และส่วนใหญ่ข้อความที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสุดขั้ว จะมีแนวโน้มที่จะเป็นเพจ หรือบุคคลที่ใช้นามแฝง หรือผู้ที่สาธารณชนรับรู้ความคิดเห็นทางการเมืองว่าเป็นไปในทางใดอยู่แล้ว)

เขียน 09 Feb 2014 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)