อนุทิน 133712 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

@ อนุทิน 473@ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหาร เทคนิคการประสานงาน ฯลฯ ด้วยน้ำใจ ขอบคุณคะ

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2557

ภาควิชา เทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ สำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)