อนุทิน 133712 - นีโอ..เบเกอรี่

@ อนุทิน [email protected] 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหาร เทคนิคการประสานงาน ฯลฯ ด้วยน้ำใจ ขอบคุณคะ

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2557

ภาควิชา เทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ สำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

เขียน 09 Feb 2014 @ 13:16 () แก้ไข 12 Feb 2014 @ 18:58, ()


ความเห็น (0)