อนุทิน 133684 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

 ปิดทองนิมิตล้ำ ....... เลองาม
เก้าลูกผูกติดตาม ........ แต่งตั้ง
เป็นเขตวิสุงคาม ......... วิสุทธิ์
วิสิฐวิเศษทั้ง ............. เทิดไท้ทานเกษม (พระมหาวินัย)
๗ ก.พ.๕๗ 

 

๐ วาววาวทอแท่งท้า...........ทองคำ
ลูกนิมิตนิมิตนำ......................แน่วไว้
วิสุทธิเสมาธรรม.................... ...ทองทาบ
ทอทิพย์ธรรมทบไท้ ....................ทั่วทั้งธรณี
คุณครูประภัสสร โพธิจักร 

เขียน 07 Feb 2014 @ 21:30 () แก้ไข 07 Feb 2014 @ 21:36, ()


ความเห็น (1)

ผู้รับผล
IP: xxx.120.67.81
เขียนเมื่อ 

หลากหลายสิ่งเชื่อเลิศล้ำดีงาม

เฝ้าติดตามตถาคต แต่งแต้ม