อนุทิน 133412 - แม่พลอย

Embrace ourselve with mindfulness and

water the flowers in our mind

while we are breathing.

 

picture on iPad by Maeploy GTK

24 January 2014

 

เขียน 24 Jan 2014 @ 21:06 () แก้ไข 25 Jan 2014 @ 09:55, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลายๆ ความเชื่อ…ดอกบัวคือสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตครับ เกิดเพื่อตาย…และตายเพื่ออยู่… เพราะบัวเขาก็มีวงจรชีวิตเหล่านั้น… ผมเคยวาดรูปดอกบัวครับ… ฝีมือห่างจากอาจารย์มาก ห่าง…คือ อาจารย์วาดได้งดงามกว่าผมมากครับ