อนุทิน 133256 - ธีระวุฒิ ศรีมังคละ

  ติดต่อ

มื่ก่เคยฟังเพลงที่ทำนอง... เเต่ทุกวันนี้ฟังเพลงที่ความหมาย... (คงเป็นช่วงของควคิ)

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เรียนรู้ด้วยตัวเอง……..ค่อยเป็นค่อยไปครับ..ที่สงสัยในความสังเกตุ.