อนุทิน #133256

มื่ก่เคยฟังเพลงที่ทำนอง... เเต่ทุกวันนี้ฟังเพลงที่ความหมาย... (คงเป็นช่วงของควคิ)

เขียน:

ความเห็น (1)

เรียนรู้ด้วยตัวเอง……..ค่อยเป็นค่อยไปครับ..ที่สงสัยในความสังเกตุ.