อนุทิน 133024 - นีโอ..เบเกอรี่

วันนี้มีนัดพบปะน้อง ๆ อาจารย์ใหม่ของคณะ.ที่บรรจุเข้ามาทำงานในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เริ่มจาก

  • เป้าหมาย วัตถุประสงค์หลักของการทำงานเพื่อสังคม ส่วนรวม ตามปรัชญาขององค์กร
  • แนวทางการปฏิบัติตนในหน้าที่ตามภารกิจหลักทั้ง ๕ ด้าน
  • ขั้นตอนการไปราชการ / การลากิจ / ลาป่วย ฯลฯ
  • เมื่อสอบถามเบื้องต้นถึงปัญหาในการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก พบว่า เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการการเรียนการสอน การทำผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาตนเอง นักศึกษาและหลักสูตร .....ฯลฯ.....(น้องๆ มีจินตนาการมากมายคะ สุดยอดจ้า)

เราต้องจัดลำดับความสำคัญและเริ่มต้นเรียนรู้กันไปทีละเรื่องนะคะ ^_^ 

เขียน 07 Jan 2014 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)