อนุทิน 132911 - นาย อภิรักษ์ เส็งไธสง

อนุรักษ์นิยม คืออะไร มีประโยชน์หรือไม่ มีข้อเสียหรือไม่ อย่างไร?

เขียน 03 Jan 2014 @ 13:10 ()


ความเห็น (0)