อนุทิน 132335 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ อากาศหนาวแบบนี้ ...... ธรรมดา
ขี้เกียจยากอดสา ........... อยู่ได้
ขยันบ่นำพา ................. พออยู่
บอกกล่าวแก่กันไว้ ......... จักได้หายหนาว

เขียน 08 Dec 2013 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)