อนุทิน #132201

"เราเป็นสุขเพราะตัวเราทำ  เราเป็นทุกข์เพราะตัวเราทำ"

We are happy because of our own doings, WE also suffer because of our own doings.

 

ปัญญานัทภิกขุ

%MCEPASTEBIN%

เขียน:

ความเห็น (0)