อนุทิน 132201 - Dang

  ติดต่อ

"เราเป็นสุขเพราะตัวเราทำ  เราเป็นทุกข์เพราะตัวเราทำ"

We are happy because of our own doings, WE also suffer because of our own doings.

 

ปัญญานัทภิกขุ

%MCEPASTEBIN%

  เขียน:  

ความเห็น (0)