อนุทิน 132174 - Kwan... Watch...

อากาศ กลอน(ประตู)พาไป

น้องจ๋าอากาศหนาวแล้ว
น้องแก้วอย่าหลงเล่นกองไฟ
แม้เล็กนิดน้อยแต่อาจลุกไหม้
กองไฟเพียงก้อยนิ้วไซร้ไฟลาม

ไฟใดลุกเร็วร้ายกาจเท่าโทสะ
ไฟโมหะยากดับลุ่มหลง
ไฟโลภะลามลุกล้ำต้องปล่อยปลง
ไฟใดสามนี้มีเกิดคง
ชีวิตตนคนรอบข้างยืนยงเหมือนตาย

เขียน 02 Dec 2013 @ 13:11 ()


ความเห็น (0)