อนุทิน 132170 - Dang

Dang

ความยึดถือ ไม่ว่าสิ่งใด ๆ เป็นไปเพื่อกิเลสทั้งนั้น

Seizing either anyone or anything is passion.

ปัญญานันทภิกขุ

เขียน 02 Dec 2013 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)