อนุทิน #132082

http://www.youtube.com/watch?v=FzUW7G1C4qU

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ  

เรื่อง ธรรมะรักษา  ปี ๒๕๔๐ ตอนนั้นพระอาจารย์ยังหนุ่มสุขภาพร่างกายยังดี 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)