อนุทิน 132007 - Dang

Dang

ถ้าเราเรียนรู้ เราเข้าใจ ชีวิตนี้เป็นสุข 

Onece we have learned and understood ourselves; life is peaceful

เขียน 25 Nov 2013 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)