อนุทิน 13166 - คุณย่า

  ติดต่อ

....ลองคดลดเลี้ยวล้วน               หลักตอ

เกะกะระเรือรอ                  ร่องน้ำ

คดคลองช่องแคบพอ                      พายถ่อ พ่อเอย

คนคดลดเลี้ยวล้ำ                         กว่าน้ำลำคลองฯ…..

        จากนิราศสุพรรณ  สุนทรภู่

๒๖   มิถุนายน  วันสุนทรภู่

  เขียน:  

ความเห็น (0)