อนุทิน 13166 - คุณย่า

....ลองคดลดเลี้ยวล้วน               หลักตอ

เกะกะระเรือรอ                  ร่องน้ำ

คดคลองช่องแคบพอ                      พายถ่อ พ่อเอย

คนคดลดเลี้ยวล้ำ                         กว่าน้ำลำคลองฯ…..

        จากนิราศสุพรรณ  สุนทรภู่

๒๖   มิถุนายน  วันสุนทรภู่

เขียน 26 Jun 2008 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)