อนุทิน 131354 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์ที่ 1 ผ่านไปได้ด้วยดี รู้สึกกล้าสอน กล้าทำให้เด้กดูมากขึ้น ไม่อายอย่างแต่ก่อน เข้าไปสอนในห้อง รู้แค่ว่าทำยังไงให้เด็กมีความที่สุด เตรียมการสอนสุดชีวิต ถ้าสอนไม่ออก ขอให้ครูพี่เลี้ยงช่วย ครูพี่เลี้ยงก็ใจดี รู้ว่าเราไม่ได้ก็ช่ยเรานำทางก่อนทุกครั้ง ขอบคุณที่ได้ครูพี่เลี้ยงวันนี้ที่คอยดูแลให้คำปรึกษา สัปดาห์แรกก็สอนเลย เริ่มเนื้อหาเรื่องแรงลัพธ์ เทอมนี้เน้นการทดลองมากกว่าเนื้อหา เพราะเห็นแล้ววา่จากที่สอนพอให้เด้กทดลอง เด็กจะตั้งใจเรียนมากเลย เตรียมอุปกรณืกันมาพร้อม เพื่ออยากทดลอง เราทดลองให้เด้กูก่อนแล้วค่อยถามว่า ทายสิว่า รู้มั้ย ว่าครูจะสอนพวกเทอร์เรื่องอะไร แล้วค่อยอธิบายเรื่องที่จะสอนต่อไป ถือว่าได้ประสบการณืที่ดีที่สุดการที่ทำให้ได้ทดลอง เด้กจะมีความรู้ ต้องมาจากประสบการณ์จริง เหมือน พรบ 2542 เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเอง เด็กจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แต่เมื่อก่อน เค้าเน้นครูเป็นผู้ป้อนข้อมูล ให้ความรู้เด้กโดยที่เด็กเป็นผู้รับตลอด และในปัจจุบันจะเน้นครูและเด็กร่วมกับเด็ก ทุกครั้งที่สอนให้เด็กได้แสดงความคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง เปรียบเสมือน กระจกสะท้อนกลับมาว่า เด้กเรียนไปแล้วได้อะไรบ้าง ครูควรแก้ไข ปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อให้การสอนมีคุณภาพ ตามความต้องการที่เด้กอยากเรียนตามความเหมาะสมต่อไป เมื่อครูได้ทำการแก้ไขแล้ว ก็นำแผนนั้นไปใช้กับกลุ่มอื่นเพื่อดูว่าแตกต่างกันหรือไม่ ต้องเป็นครูต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ

เขียน 05 Nov 2013 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)