อนุทิน #130951

  ติดต่อ

22 ตุลาคม 2556 ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว

  • นำผลการศึกษา ในการให้ผู้รับบริจาคโลหิตดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต เพื่อลดอัตราการเป็นลม ของธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์,ฉัตรชัย  สวัสดิไชย  หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุรี  มาใช้ประโยชน์โดยประชาสัมพันธ์ให้ ดื่มน้ำก่อน 400 มล. ช่วยลดจำนวนกลุ่มนักเรียนเป็นลมได้จริง
  • จำนวนคนบริจาค 139 คน เป็นเพียงลม 1 คน
  • ช่วยลดความเสี่ยง หลังบริจาคโลหิตได้ดี
  • ช่วยลดภาระของพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมได้ 
  เขียน:  

ความเห็น (0)