อนุทิน 130684 - ♥อุ้มบุญ♥

วันที่ 16 ตุลาคม 2556  ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 • รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2556
 • รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หนึ่งคนหนึ่งการพัฒนาคุณภาพงานประจำ ได้
  • R2R  จำนวน                              5   ผลงาน
  • CQI  จำนวน                             22  ผลงาน
  • นวัตกรรม  จำนวน                        18  ผลงาน
  • Best Practice  จำนวน                  3  ผลงาน
  • เรื่องเล่า    จำนวน                         3  ผลงาน
  • เจ้าหน้าที่ 24 ผลงาน ลูกจ้าง 27 ผลงาน
  • พัฒนาคุณภาพงานประจำรวมจำนวน  51  ผลงาน
 • ขออนุมัติส่งเพาะเชื้อสายออกซิเจน และชุดพ่นยา ประกอบการศึกษาผลการพัฒนาระบบการทำปราศจากเชื้อ สายออกซิเจน และชุดพ่นยา 
 • แจ้งกิจกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในปีงบประมาณ2557(IC Round )
 • กิจการรณรงค์การล้างมือ และประเมินผลการการล้างมือก่อนปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่สำคัญ
เขียน 17 Oct 2013 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)