อนุทิน 130334 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๑๖

มาปลูกต้นรัก.......กันเถอะ

เรามาร่วมกันปลูกต้นรัก(การอ่าน)

ให้เบ่งบานในใจของเด็ก...เด็ก

ตอนนี้...เขายังเล็ก...เล็ก

เร่งสร้างเด็ก...รักการอ่าน...อ่าน

เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล...ไกล

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้...รู้

อร  วรรณดา (๗ ต.ค.๕๖) 

อ่านเพิมเติมได้ที่

http://www.gotoknow.org/posts/550438

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณ คุณ พ.แจ่มจำรัส และ ผอ.บุษยมาศ ค่ะ