อนุทิน 130310 - ท-นายดิน

ท-นายดิน

"...ในสถานที่เล็กๆใกล้บ้านเล็ก และใกล้จนไม่สามารถมองเห็นได้ในแผนที่โลก สถานที่เล็กๆ แห่งนั้นเป็นโลกของเรา แต่ละคน เป็นละแวกบ้านที่เราอยู่อาศัย เป็นโรงเรียนที่เราได้เข้าเรียน เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสำนักงานที่เราทำงาน สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งชาย หญิง และเด็กทุกๆคนต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยก ถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู่ในสถานที่รอบๆ ตัวเรา สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียงน้อยนิดในทุกๆแห่ง  ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันยืนหยัดปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บ้าน ก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกที่กว้าใหญ่ขึ้น.."

เขียน 07 Oct 2013 @ 12:09 ()


ความเห็น (0)