อนุทิน 130223 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ โบราณท่านสอนสั่ง        ช้างที่นั่งพระราชา

พระสงฆ์ทรงศีลา             ขัตติยาทรงอาภรณ์

๐ อีกอย่างอิสตรี             จรลีอย่ารีบร้อน

เดินเหินให้สังวร              ยามทัศนาน่าชื่นชม

เขียน 05 Oct 2013 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)