อนุทิน 130007 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์ที่19 แล้ว สัปดาห์นี้เริ่มทบทวนให้นักเรียน ทบทวนเรื่องเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว เริ่มติวข้อสอบเพราะเรียนจบแล้ว เด็กก้รู้เรื่องดี  ให้ความสนใจเรียนดี เวลาติวข้อสอบก็ตั้งใจฟังดี ให้ความร่วมมือกับทุกคน ตั้งใจจดตามอย่างเต็มที่ การทบทวนทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราสอนแล้วเด็กลืม เด็กก็เหมือนเราหากไม่มีการทบทวนสิ่งที่เรียนมากก็ลืม ดังนั้นไม่ว่าเรียนอะไรต้องหมั่นทบทวนเพื่อให้สามารถจำเนื้อหาส่วนนั้นไว้ได้นานๆ พอเริ่มเข้าช่วงสอบเราก็ไม่ต้องเหนื่อยในการสอน ไม่ต้องเตรียมสื่อ แต่จะหาข้อสอบเพื่อให้เด็กได้ฝึกทำโดยเฉพาะข้อสอบเกี่ยวกับความหนาแน่น เด็กบางคนยังไม่ค่อยแม่นในการคำนวณ ขาดทักษะการคูณ การหาร เราจึงฝึกให้เด็กทำโจทย์เพื่อให้เด็กได้ทบทวน ส่วนมากที่เด็กยังไม่แม่นคือเรื่องการใส่หน่วย ซึ่งการคำนวณเป็นเรื่องยากพอสมควรถ้าใครมีพื้นฐานไม่ดี ข้าพเจ้าจึงทบทวนให้ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย เด็กจะจำได้ หรืออาจพอนึกออกหากมีการทบทวนบ่อย ๆ ณ วันนี้จนถึงสัปดาห์นี้ การสอนเริ่มเป็นไปอย่างราบรืน คือ ครูเริ่มรู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไง เด็กเริ่มรู้ว่าครูเป็นยังไง จึงง่ายต่อการยืนสอนอยู่ในห้อง ไม่เกร็งเหมือนคาบแรก ประสบการณ์ที่ได้รับต้องขอบคุณครูในโรงเรียน ครูในมหาลัยที่ให้โอกาสมาทำงาน จะพยายามเอาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะประสบการณ์การฝึกสอนในครั้งนี้สามารถทำให้ข้าพเจ้าไปเป็นครูที่มีประสบการณ์ที่ดีได้

เขียน 30 Sep 2013 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)