อนุทิน 129993 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ต่างแต่วันจักสิ้น ..... สังขาร
ดีชั่วจักยืนนาน ......... นั่นไซร้
พยาธิสถาน ............. ที่ต่าง กันนา
คติบ่รู้ได้ ................. สู่ห้วงแห่งไหน

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)