อนุทิน 129990 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 20 ระหว่าง วันที่ 23 - 27 กันยายน 2556

          สัปดาห์นี้งานในด้านการสอน อยู่ในช่วงการสอบเก็บคะแนนเด็กนักเรียน และให้นักเรียนทำงานที่ค้างอยู่ส่งให้เสร็จให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ 4  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยค้างงาน ส่วนใหญ่แล้วจะให้นักเรียนส่งงานในคาบเรียน มีเฉพาะนักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น ที่ไม่ทำงานส่ง

         สำหรับงานในหน้าที่ผู้ช่วยครูประจำชั้นในสัปดาห์นี้ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเวลาเรียนเด็กนักเรียน บันทึกการจ่ายนม การจ่ายอาหารกลางวัน การเก็บเงินออมของนักเรียน ส่วนภาระงานเวรประจำวัน ในวันจันทร์ ยังคงทำหน้าที่ ขายคูปองเป็นปกติ และวันศุกร์เวณหน้าเสาธง งดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากทางโรงเรียนปิด เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณีงานสารทเดือนสิบของชุมชน ซึ่งคุณครูทุกท่านก็ต้องไปร่วมกันรับบริจาค ประเพณีของเขาได้ทำสืบต่อกันมาทุกๆปี จะมีการแห่จาด จากชุมชนต่างๆ มีประชาชนมากมายมาทำบุญในงาน

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)