อนุทิน 129839 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว
ฝากกำลังใจ ถึง ผู้ที่โดนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ ควรจะได้ดู... จาก ผู้ที่เคยถูกล่า... หันมาผนึกกำลัง ฮึดสู้ ผู้ล่า...
แล้วอะไร จะเกิดขึ้น.. เมื่อควาย สู้ สิงห์  
 
เขียน 26 Sep 2013 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)