อนุทิน 12982 - ภูสุภา

@12977และ..มีดสองเล่ม..เรารบ...
คือแม่ร้องว่า
Tonight we love...in the moon...


ลูกร้องว่า
Two knight he love...the war...
และบางครั้งก็
Two knife we use to ..kill...the war...

แท้ม แทม แทม แถ่ม...แทม แถ่ม แท้ม...

เขียน 24 Jun 2008 @ 21:32 () แก้ไข 24 Jun 2008 @ 21:34, ()


ความเห็น (0)