อนุทิน 129728 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๗ วันที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๕๖

สำหรับสัปดาห์การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจอย่างดี และต้องออกนอกโรงเรียนเพื่อไปติดต่อ อาจารย์มาเป็นวิทยากรค่าย วิทย์-คณิต แต่สุดท้ายค่ายต้องเลื่อนจากเดือนกันยายน เป็นเดือนพฤศจิกายน และในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพของกลุ่มสาระภาษาไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓  และในวันเดียวกันมีการแข่งกีฬาชมรมผู้ปกครอง

เขียน 24 Sep 2013 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)