อนุทิน 129711 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 2 กันยายน 2556

        สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีการจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ แกนนำสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ดิฉันและเพื่อนในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ช่วยกันเขียนโครงการ และยื่นเสนอแก่ทางโรงเรียน ซึ่งโครงการก็ได้รับการอนุมัติจากท่าน ผู้อำนวยการโกศล ใสขาว โดยโครงการจะจัดทำในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน ที่กำลังจะถึง โดยมีกำหนดการเป็นช่วงเช้า โครงการนี้เป็นการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาดูงานทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมมารีน่า ภูเก็ต รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมตัวอย่างที่ส่งเสริมทางด้านการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี  และสำหรับการเดินทางเข้าศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลวิชิตให้ใช้รถนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ทางดิฉันและเพื่อนได้มีการเตรียมงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เขียน 23 Sep 2013 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)