อนุทิน 129639 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 19 วันที่ 16-20 กันยายน 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

               ในสัปดาห์นี้ต้องเร่งคีย์คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์ลงในโปรแกรม Mas School ของนักเรียนแต่ละคน และทำคะแนนเก็บปลายภาคกับคะแนนปฏิบัติส่งครูพี่เลี้ยง เรื่องการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นการติวก่อนสอบให้นักเรียนทำข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน

               วันศุกร์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนที่กินเจใส่ชุดขาวเพื่อทำกิจกรรมการถือศีลกินเจคะ

เขียน 22 Sep 2013 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)