อนุทิน 129559 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

แท่นหินที่ขุดได้จากนาของชาวบ้าน เอามาไว้ที่วัดนานแล้ว ในภาพตั้งพิงไว้หลังพระพุทธรูป ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นที่ตั้งของเสาธงบ้าง เป็นประตูเมืองเก่าบ้าง แต่ข้าพเจ้าว่าเป็นแท่นรองรับศิวลึงค์ บริเวณเดียวกันยังขุดได้พระพุทธรูป และเครื่องใช้สมัยโบราณ 

เขียน 20 Sep 2013 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)