อนุทิน 129503 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

หลวงปู่พระราชสิทธาจารย์ (บุญเรือง ปภสฺสโร)

บูรพาจารย์วัดสุปัญญาราม 

กราบระลึกถึงหลวงปู่เนื่องในวันมรณภาพ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๘

เขียน 19 Sep 2013 @ 19:55 ()


ความเห็น (1)

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๘ เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นวันที่พระคุณท่านหลวงปู่พระราชสิทธาจารย์ได้ถึงมรณภาพ ก่อนที่จะมรณภาพท่านบอกว่า “เวทนากล้าเหลือเกิน เห็นจะไม่พ้นคืนนี้” ท่านจึงเรียกท่านเจ้าคุณพระศีลวิสุทธาจารย์เข้ามาหา และบอกว่า “เวทนามันกล้านัก เทศน์ให้ฟังที” ท่านเจ้าคุณฯประนมมือไว้ระหว่างอก เรียนว่า”สังขารเท่านั้นที่จะแตกทำลาย จิตไม่แตก ขอให้รักษาจิตให้ดี” ท่านรับสาธุพร้อมกับประครองอัญชลีขึ้นเหนือหัว และพูดว่า “ที่นี้สบายดีแล้ว” แล้วท่านพูดถึงเรื่องของผู้ปฏิบัติสองสามคำ แล้วมือก็ดึงสายออกซิเจนออกจากจมูกโดยบอกว่ามันช้า หมอกราบแล้วขอสวมเข้าคืน ท่านนิ่งแล้ววางมือแนบกาย ไม่พูดอะไร นอนหายใจเฉยหลับตานิ่ง จนเวลา ๓.๐๐ น. ก็หยุดหายใจโดยอาการสงบ ไม่ดิ้นรนแต่ประการใด สิริรวมอายุได้ ๕๙ ปี (วัดมิ่งเมือง ถือว่า เวลาตีสาม เป็นวันใหม่ จึงถือเอาวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปีเป็นวันบูรพาจารย์)