อนุทิน 129451 - ถาวร

ถาวร

      วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับหนังสือ ทรัพย์ในงาน สานต่อความสำเร็จ จากสำนักงานบริหารจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มข.เนื่องจาก2เดือนก่อนได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "One Unit One Asset" โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดจับความรู้ที่เป็น Tacit knowledge ให้เป็น Explicit  knowledge เพื่อจัดระบบความรู้ ให้ง่ายแก่การเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจัดบรรยากาศกระตุ้นการจัดการความรู้ในองค์กร

      ข้าพเจ้าเขียนเรื่อง"กำลังใจในยามยาก" เล่าถึงบรรยากาศการทำกลุ่มประคับประคองจิตใจญาติผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งในตอนท้ายเขียนว่าญาติมองว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ คิดว่ามันเป็นกรรม ไม่โทษตนเอง ไม่โทษใคร ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  

       คนทำงานเองก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือญาติผู้ป่วยให้มีกำลังใจ ได้แง่คิด มุมมองใหม่ๆเช่น การรู้จักปล่อยวาง มีธรรมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เข้าใจชีวิต เห็นลักษณะการปรับตัวเข้ากับปัญหาของญาติ สามารถนำมาปรับใช้ในงานและชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของการให้เวลา การให้คำปรึกษาและการคงกิจกรรมกลุ่มญาติไว้เพื่อเป็นเวทีให้เขาได้ระบายความทุกข์ยาก เป็นผู้ให้และผู้รับ คอยเติมเต็มซึ่งกันและกัน

เขียน 18 Sep 2013 @ 19:39 () แก้ไข 18 Sep 2013 @ 19:41, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆท่านค่ะ

มีสมาชิกโกทูโนว์จาก มข.หลายท่านที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้เช่นกันค่ะ