อนุทิน 129263 - Ka-Poom

Ka-Poom

มันเป็นไปไม่ได้หรอกหากว่าเราอยู่ท่ามกลางคนไม่มีศีล ไม่มีธรรม จะไม่มีคำติฉินนินทา ว่าร้าย 

คนที่มีศีล โดยเฉพาะศีลที่ใจ ไม่ใช่ศีลที่ปาก เมื่อได้ฟังสิ่งใดใดแล้วก็ไม่จะไม่เชื่อหรือคล้อยตามสิ่งใดใดง่ายๆ แต่จะใช้ปัญญาพิจารณา และมั่นคงในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

แต่คนที่ศีลไม่มั่นคง สมาธิไม่แก่กล้า ปัญญาจะเกิดยากมาก พิจารณาสิ่งใดก็จะไม่เป็นไปตามธรรมมันคอยแต่จะคล้อยไปตามกิเลสอยู่เรื่อยไป

...

เขียน 14 Sep 2013 @ 14:22 ()


ความเห็น (0)