อนุทิน 129186 - ♥อุ้มบุญ♥

   ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนางานประจำ    ได้เกิดนโยบายหนึ่งคนหนึ่งผลการพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับนำผลการพัฒนางาน มาแลกเปลี่ยนและต่อยอดงานประจำ   ต่อเนื่องเป็นปีที่  4  จัดกิจกรรมนำเสนอในมหกรรมคุณภาพ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่  12 , 20  กันยายน  2556   ณ ห้องประชุม มณีเมขลา  โรงพยาบาลป่าติ้ว

 

 

เขียน 12 Sep 2013 @ 08:42 ()


ความเห็น (0)