อนุทิน 129170 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ตีหม้อตีให้ทรวด ..... ทรงงาม
หาใช่จักตีตาม .......... แตกขว้าง
คุณครูสั่งสอนความ- .. รู้ศิษย์
ตีเพื่อกำราบบ้าง ........ แต่รู้พอดี
๒๐.๑๖ น. : ๑๑ ก.ย. ๕๖

เขียน 11 Sep 2013 @ 20:30 ()


ความเห็น (0)