อนุทิน 12909 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

ชี วิ ต น. ความเป็นอยู่, ตรงข้ามกับ ความตาย.

     (ป., ส.)ดู ชีว, ชีวะ.

 

บั ด ซ บ  ว. สิ้นดี, มักใช้ประกอบกับคํา โง่ เซ่อ หรือ เซอะ เช่น โง่บัดซบ.

 

อ้างอิง  :  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

เขียน 24 Jun 2008 @ 12:09 ()


ความเห็น (0)