อนุทิน 129001 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

บันทึกธรรม คิดตามคำถาม จึงสนทนาเพื่อเพิ่มคุณธรรม พร้อมขอความร่วมมือ..ในการปกป้องการทำผิดศีล ข้อ ๓พอดี มีผู้มาถาม เรื่อง เก็บภาษีคนโสด พระคุณเจ้าเห็นอย่างไร ?
เลยย้อนไปว่า เจ้าพวกที่คิดแบบนี้ นี่ คงจะแกล้งพระดี ๆ แล้วเลือกเข้าข้าง เจ้าพวกสมี... ซึ่งก็คงจะดีใจ...และบวชหลอกชาวบ้านต่อได้อย่างสบาย 

ตัวอย่าง.. อ้ายคำ โดย เจ้า โอ๋ ฆราวาส จัดให้ อ้ายคำ.. 

http://www.youtube.com/watch?v=re5UNeDQiCA

จึงสนทนา โดย เสนอให้ออกกฎหมายเพิ่ม อีกฉบับ... คือ... 

- กฎหมายเก็บภาษี คนมีกิ๊ก หนึ่ง กิ๊ก เก็บภาษีหนึ่งแสนบาท ต่อเดือน 
- หากใครปกปิดไม่แจ้งความจริง แล้ว สืบรู้ภายหลัง ให้คิดหักภาษีย้อนหลังนับแต่วันรู้ และคิดอัตราเป็นคืนที่กระทำผิดไป...

 

นับจากคืนแรกที่ไปทำผิดนอกใจสามี นอกใจภรรยา ไม่เว้นแม้แต่การไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยว โดย คิดภาษี คืนละ ๑ แสนบาท 


การคิดย้อนหลัง คิดเท่าจำนวนวันที่ปกปิดจำนวนกิ๊ก ที่ได้ไปกระทำนอกใจคู่ชีวิตตนเองไว้...


ส่วนกิ๊กคนใดที่กล้าให้ข้อมูลออกมายืนยันความจริงให้กันไว้เป็นพยาน โดย จะได้รับ % จาก ภาษีที่ได้ แต่หากร่วมทำผิดไม่คิดเปิดเผย - ไม่ออกมาร่วมมือ ให้หักภาษีกึ่งหนึ่งในฐานะสมรู้ ร่วมคิด 


- งบประมาณภาษีที่ได้มาจากกฏหมายฉบับนี้ ให้นำเอามาใช้ในกิจการอบรมศีลธรรม สลายพฤติกรรมบุคลที่กระทำผิดศีลธรรมเหล่านี้ เพื่อให้ได้มาปฏิบัติธรรม และ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หากใครกลับไปทำผิดอีก ให้จัดการทำหมันแบบขันที ให้หมดสิ้น...


ภาคผนวก ก. เว้นเฉพาะกรณี โดนข่มขืน ให้ยกเว้นไม่เข้าข่ายกฏหมายนี้ ส่วนคนที่ทำการข่มขืน จักได้รับบทลงโทษตามกฏหมายนี้  เพิ่มจากที่บ้านเมืองมีอยู๋ด้วย...

ภาคผนวก ข. หากสำนึกตั้งใจที่จะหยุดพฤติกรรมตนได้ โดย ไปขอทำสัญญาปรองดอง ตกลงกับคู่ครองของตน และ ทำหลักฐานไว้ ณ ที่สำนักงานที่จ่ายภาษี ให้ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี...

ภาคผนวก ค. บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายนี้ ห้ามรับเป็นข้าราชการประจำ และ ข้าราชการการเมือง... ส่วนที่เข้ามาเป็นแล้ว สำนึกหยุดกระทำ อนุโลมให้คงทำหน้าที่ แต่หากคงทำผิดซ้ำ ให้ไล่ออก และ ปรับสินไหม ตามกฏหมายโดยย้อนหลัง...

 

 

เขียน 08 Sep 2013 @ 05:51 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 05:54, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เห็นด้วยนะค้า