อนุทิน 128908 - บุญธิดา พนาโสภา

  ติดต่อ

การสืบค้นแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพยาบาล

 

 

     1.เมื่อเข้าไปเว็บไซต์  http://www1.delta-search.com   พิมพ์ใน google   free e-book nursing

 

 

 

 

 

4.หนังสือที่คุณเลือกก็จะออกมาตามภาพ

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)