อนุทิน 128853 - วิชญธรรม

  ติดต่อ

วันนี้ 4 กันยายน 2556 

สติ ธรรม จิต และใจ ............... การต่อสู้กับตัวเอง  เพื่อเอาชนะเพียงตัวเอง ก็หมดไปอีกหนี่งวัน 

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขนาดนั้นเชียว ;)

สาธุธรรมค่ะ ^ ^