อนุทิน 128853 - วิชญธรรม

วิชญธรรม

วันนี้ 4 กันยายน 2556 

สติ ธรรม จิต และใจ ............... การต่อสู้กับตัวเอง  เพื่อเอาชนะเพียงตัวเอง ก็หมดไปอีกหนี่งวัน 

เขียน 04 Sep 2013 @ 16:11 ()


ความเห็น (2)

ขนาดนั้นเชียว ;)

สาธุธรรมค่ะ ^ ^