อนุทิน #128853

วันนี้ 4 กันยายน 2556 

สติ ธรรม จิต และใจ ............... การต่อสู้กับตัวเอง  เพื่อเอาชนะเพียงตัวเอง ก็หมดไปอีกหนี่งวัน 

เขียน:

ความเห็น (2)