อนุทิน 128784 - พุทธิณา นันทะวรการ

  ติดต่อ

"คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้" (หลักการแห่งจินตนการแบบพยากรณ์อนาคตของคนยิว)

  เขียน:  

ความเห็น (0)