อนุทิน 128784 - พุทธิณา นันทะวรการ

"คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้" (หลักการแห่งจินตนการแบบพยากรณ์อนาคตของคนยิว)

เขียน 03 Sep 2013 @ 06:02 ()


ความเห็น (0)