อนุทิน #128784

"คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้" (หลักการแห่งจินตนการแบบพยากรณ์อนาคตของคนยิว)

เขียน:

ความเห็น (0)