อนุทิน 128700 - หัสยา ชะยานัย

 

สัปดาห์ที่ 12-13 วันที่    3 – 10 สิงหาคม   2556

                   สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 -13 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่12 เป็นสัปดาห์แห่งการสอบกลางภาคของผู้เรียนและสัปดาห์ที่ 13 ทางโรงเรียนประกาศไม่มีการเรียนการสอนเนื่อง จากต้อนรับวันอิดิลฟิตรี หรือวันออกบวช ของชาวศาสนาอิสลาม  เมื่อมีการบวช หรือถือศีลอด ก็จะมีวันอันประเสร็ฐ นั้นก็คือ วันฮารีรายออิดิลฟิตรี ซึ่งจัดเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างยิ่ง  ในวันนั้นก็จะมีพิธีละหมาดอิดิลฟิตรี ฟังคำบรรยายจากอีหม่าน หรือที่เรียน โต๊ะครู ทุกคนจะพบปะกันคนที่ไม่เคยเจอกันก็ได้เจอกันในวันนั้น คนที่ทำงานต่างที่กันก็ต่างกลับบ้านของตัวเองและได้อภัยซึ่งกันและกัน ในวันนั้นบางคนก็จะมีการหลั่งน้ำตาเนื่องจากการขออภัยซึ่งและกัน ลูกขออภัยจากผู้เป็นบิดา มารดา  ไปเยี่ยมบ้านญาติพี่น้องต่างๆ รวมทั้งคนในชุมชนอีกด้วย

สัปปดาห์ที่ 15 วันที่  19 – 23 สิงหาคม 2556

               สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ สัปดาห์นี้ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปอย่างปกติ สัปดาห์นี้ จะเลื่อนคาบเรียน เนื่องจากมีการซ้อมกีฬาสี เข้าสีในตอนเช้าในคาบแรกของทุกวัน และเลื่อนเรียนคาบแรกไปเรียนในคาบสุดท้าย ส่วนคาบอื่นๆเรียนตามปกติ  

สัปดาห์ที่ 16 วันที่  26-30 สิงหาคม 2556

                สัปดาห์นี้เรียนแค่ 2 วัน จันทร์กับอังคาร แต่เรียนไม่ค่อยเต็มที่ เนื่องจากมีการฝึกซ้อมกีฬาและการเดินพาเหรดของแต่ละสีเพื่อความพร้อมเพรียงกันของแต่ละสีจึงมีการซ้อมเดินพาเหรดก่อนที่จะเดินในวันจริง เริ่มเล่นกีฬาสีในวันพุธกับวันพฤหัส  2วัน ส่วนวันศุกร์ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูไปอบรม

 

 

เขียน 01 Sep 2013 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)