อนุทิน 128659 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 15 ในสัปดาห์นี้ได้สอนแทนครูพี่เลี้ยงเนื่องจากครูพี่เลี้ยงไปอบรม และได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมกีฬาสี ได้มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน การเรียนการสอนในสัปดาห์ดูเหมือนจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น นักเรียนเริ่มที่จะเข้ากับเราได้ เชื่อฟังและเกรงใจเรามากขึ้น และส่วนใหญ่ก็จะนำงานที่สั่งไปมาส่งร้อยละ 80 ถือว่าเป็นงานชิ้นแรก และผลงานนักเรียนก็ถูกต้อง สวยงาม 

เขียน 31 Aug 2013 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)