อนุทิน 128650 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2556

       สัปดาห์ที่ 16 ของการเป็นครูฝึกสอน ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งช่วงนี้การสอนไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไร เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมาย + กับคุณครูหลายท่านต้องเดินทางไปอบรม และมีการซ้อมเด็กนักเรียนเเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันงานหัตถกรรมทางวิชาการครั้งที่ 63 และ ทางโรงเรียนมีการจัดการประชุมจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต้อนรับท่านผู้ว่า กิจกรรมจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนงานในด้านอื่นๆ จะเป็นการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียน การซ้อมละครคุณธรรมให้กับนักเรียนร่วมไปถึงการซ้อมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนในวันพฤหัสและวันศุกร์ของสัปดาห์นี้สอนแทนครูพี่เลี้ยงเนื่องจากครูพี่เลี้ยงไม่สบาย 

เขียน 31 Aug 2013 @ 10:18 () แก้ไข 08 Sep 2013 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)