อนุทิน 128442 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่ 15 สำหรับสัปดาหืนี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องดูแลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เป็นเวลา 3 วันซึ่งพี่เลี้ยงของดิฉันไม่อยู่ท่านไปอบรมที่ จังหวัด อุดร ซึ่งดิฉันก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จจะทำได้และในที่สุดมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนพี่เลี้ยงกลับมา ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม และในวันศุกร์นี้ก็ได้รับหน้าที่ ให้คุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8ซึ่งเป็นนักเรียน EP โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะเน้นภาษาเป็นที่หนึ่ง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)