อนุทิน 128435 - หฤทัย เพ็งจำรัส

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 12 ณ โรงเรียนดาราสมุทรสัปดาห์ได้มีกิจกรรมดดยการประกวดร้องเพลงของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยได้มีการกำหนดชุดให้เป็นชุดรีไซรเคิลซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีไอเดียกันหลายรูปแบบโดยมีการร่วมมือกันระหว่างเพื่อนในห้องเรียนและเพลงที่ใช้ร้องก็เป็นเพลงเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งเดือนนี้คือเดือนสำหรับแม่ของเรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)