อนุทิน 128381 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่14(ต่อ)

นอกจากกิจกรรมโครงการในวันที่14-15แล้ว ในวันที่16สิงหาคม 2556ทางหมวดวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวก็ได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งในฐานนั้นมีกิจกรรมศึกษาสรีระวิทยาของกบ และเกมปาโป่งตอบคำถามดาราศาสตร์ ซึ่งได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1มาเป็นทั้งผู้ช่วยและวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ล้วนแต่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียนจากครูหมวดวิทยาศาสตร์และได้นำอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาจัดแสดง ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย                                    จากการได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนทำให้ครูมีกำลังใจอย่างที่สุดแล้ว

  นางสาว นพวรรณ  นกดา ว.52 5210941118

เขียน 25 Aug 2013 @ 21:17 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กรรมของกบ……555