อนุทิน 128327 - ภูสุภา

คุณถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทุก วันนี้“มันเป็นกรรมหรือเปล่า” ถ้าคุณหมายถึง กรรมในอดีตชาติ อาตมาคิดว่าไม่ใช่

แต่ถ้าหมายถึงกรรมในปัจจุบันชาติก็ใช่แน่ มุมมอง ทัศนคติ การวางใจ และการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้น คือ กรรม(ซึ่งแปลว่าการกระทำ) ที่มีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตจิตใจของคุณยิ่งกว่าอะไรอื่น..

พระไพศาล วิสาโล

เขียน 24 Aug 2013 @ 23:34 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

I would even say that ‘we also receive results of other people’s kamma’ by virtue of our attachment (or by being in proximity) of them. For example living in Thailand under a government…

เขียนเมื่อ 

Agree with your comment,thanks. By the way, it's up on one's perspective attitude, adaptation and..please could I say..intuition.

:-)

เขียนเมื่อ 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมในอดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันชาติ ? หรือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า กรรมในอดีตชาติ (คนไกลวัดอยากรู้)

เขียนเมื่อ 

จากคำตอบของพระไพศาลตรงนี้ หมายถึงว่า

กรรมที่คนตั้งปุจฉาถามพระอาจารย์ว่า เป็น กรรมเก่าของเขาหรือเปล่า

พระอาจารย์ตอบว่า ไม่ใช่กรรมเก่า แต่เป็นกรรมในปัจจุบัน

ผู้คัดลอกมา(ดิฉัน)เข้าใจว่า พระอาจารย์มีจุดประสงค์ตอบเพื่อสอนให้ผู้ถาม เอาจิตอยู่กับปัจจุบัน โดยเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง ต่อ "กรรมเก่า"(ของผู้ถาม ซึ่งคงมีผลสืบเนื่องคือ ความทุกข์) เพืื่อให้คิดมองในแง่บวก ให้เป็นบทเรียนหรือให้เกิดกุศล..

 

ขอบคุณค่ะ