อนุทิน 128274 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

  ติดต่อ

ชีวิตประจำวัน

วันนี้เป็นวันแรกของการลงเก็บเคส รายวิชาบริบาลเบื้องต้น

จากที่ได้เรียนมาในห้องเรียน รู้สึกว่าเราไม่แน่นเลย ความรู้กับประสบการณ์ต่างกันเยอะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

รออ่านบันทึกนะครับ