อนุทิน 128246 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 06 ก.ค-10 ส.ค 2556

    ในสัปดาห์นี้ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สายชั้นป.3 ได้มีการคัดเลือกเด็กไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทางชึ้นป.3 เลือก ห้องละ 2 คน จากทั้งหมด 5 ห้อง เลือกทั้งหมด 10 คน ผลออกมาก็คือ เด็กห้อง 1 ชนะ รองลงมาคือห้อง 4 และ ห้อง 5 ภูมิใจมากที่ทางโรงเรียนไว้วางใจให้คัดเลือกเด็กมาแข่งขัน ส่วยในด้านการสอน ก็สอนตามปกติห้อง ป.3/1,3/2,และป.4, 5ห้อง ป.5,5ห้อง,ป.6 อีก 5 ห้อง รวมทั้งหมด 17 ห้อง เป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ได้ลดคาบสอนไป  3 ห้อง มีการสอนแทนครูที่ไปราชการทั้งหมด 5 คาบ ก็เหนื่อยเหมือนกันสำหรับสัปดาห์นี้ มีกิจกรรมที่นำมาสอนในระหว่างคุมชั้นเรียนแทน มีการเล่นเกมส์ทำให้เด็กสนุกสนานมาก มีการทำความสะอาดห้องพักครูและจัดห้องพักครูใหม่ 

     ในวันพุธทมีการเตรียมเอกสารสำหรับนักเรียน เพราะในสัปดาห์นี้จะลากลับไปร่วมพิธีทางศาสนา ในวันศุกร์ คือ พิธีฮารีรายอ อยากจะทำเอกสารไว้ให้เรียบร้อยก่อนลากลับบ้าน จะได้ไว้เป็นใบความรู้และใบงานสำหรับนักเรียน และที่สำคัญนักเรียนจะได้ไม่เสียเวลาในการเรียน

เขียน 23 Aug 2013 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)