อนุทิน 128082 - ครูมุก

ครูมุก

วันนี้เอางานออกจากตัวเอง 2 ชิ้น คือ

1.  สรุบแบบประเมินผลการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ  ครูร้อยละ 89 ขอให้มีการจัดการอบรมอีก

ข้อเสนอแนะของเพื่อนครูก็คือ เวลาน้อยไป และขอเป็นวันเสาร์แทนวันอาทิตย์ในการจัดอบรม

2. รายงานการไปราชการ เรื่อง การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม  2556

"สะสางงาน ดีกว่าสะสมงาน"  จะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมูไงคะ

เขียน 19 Aug 2013 @ 20:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ